Tamburyn

Każdy rodzic pragnie, aby dziecko mogło cieszyć się dobrą koncentracją, świetną organizacji czasu, czy też dobrymi umiejętnościami społecznymi. Jednym ze sposobów, aby pomóc dziecku sięgnąć się po te umiejętności jest nauka gry na instrumencie. Jak wykazały badania, gra na instrumencie może pozwolić na znaczne polepszenie efektywności działań dziecka.

Gra na instrumencie zawsze się opłaci!

Zainteresowanie pociechy muzyką to jedna z najlepszych rzeczy, jaką mogą uczynić rodzice. Nabyte umiejętności oraz związane z nimi efekty zostaną z dzieckiem na okresy dorosłości przyczyniając się do poprawy funkcjonowania pociechy w społeczeństwie.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści związanych z umiejętnością gry na instrumencie dziecko będzie mogło również cieszyć się lepszym radzeniem sobie ze stresem, czy też umiejętnością bycia cierpliwym i wytrwałym. Jednym z instrumentów, który może być dobrym wprowadzeniem do świata muzyki jest tamburyn.

Historia tamburynu

Tamburyn, czy też bębenek baskijski już w średniowieczu stał się bardzo popularny na dużych obszarach Europy. Był on szczególnie często wykorzystywany przez żonglerów. Kilkaset lat później, bo w okolicach roku 1800 bębenek baskijski zaczęto wykorzystywać w niektórych orkiestrach wojskowych.

Obecnie z instrumentem tym zwykle spotkać się można w tzw. muzyce tanecznej. Czasem jest on również wykorzystywany w operze. Warto podkreślić, że zarówno w sklepach muzycznych, jak i w dobrych sklepach z zabawkami można również kupić tamburyny dostosowane do dzieci. W takim wypadku często są one kolorowe i przyozdobione różnorodnymi obrazami.